SNAS_historik_03.jpg

Företaget får ny kostym

Alf Slussnäs butik verkade i Passagen fram till 1982 när en flytt av butiken blev aktuell eftersom sparbanken Deposita byggde nytt bankhus på samma adress. Alf Slussnäs köpte tillsammans med två andra aktörer kvarteret intill, Runebergsgatan 11, även kallat Teräs-kvarteret.
För att utveckla verksamheten i stadskärnan beslöt ägartrion att bygga ett nytt, stort trevåningshus i kvarteret. VVS-butiken flyttade igen, denna gång till en nybyggd hall på Sofiedahlsgatan, som kom att bli företagets stadigvarande adress fram till dags dato.
Den ca 740 kvm stora hallen var en betydande investering för företaget, men innebar också ett stort steg framåt. Nu fick man allt under samma tak – lager, verkstad och butik. Butiken var ljus och modern och upplevdes som något verkligt nytt inom branschen. Att man inte längre fanns i stadens absoluta centrum kompencerades av närheten till andra stora byggvaruhus med samma kundkrets.

Projekt under 80-talet

Under senare delen av 70- och början av 80-talet började de stora projekten strömma in. Ab Alf Slussnäs utförde VVS-installationerna i bl.a. följande större nybyggen i Jakobstad:

Oxhamns skola
Barnträdgårdslärarinstitutet
Storgatan 8
Hotell Pool
Sparbanken Deposita
Föreningsbanken FBF
Hamnterminalen