SNAS_historik_04.jpg

Storsatsning på lågenergi

1994 stod Jakobstad värd för den nationella bostadsmässan och Ab Alf Slussnäs deltog med ett alldeles eget projekt. Det sk. "Solhuset", eller lågenergihuset IEA5, förverkligades i samarbete med Statens tekniska forskningscentral VTT. Solhuset ingick i International Energy Agencys undersökning av lågenergihus runtom i världen och var det första i sitt slag i Finland, internationellt sett på de nordligaste breddgraderna.

Taklagsfest firades den 27 maj 1994. Huset förseddes bl.a. med solpaneler, solceller, värmeåtervinning och jordvärme, därtill passiva energisparlösningar som specialisolering i väggarna och specialtillverkade fönster. I planeringsskedet var målet att uppnå energiförbrukning på en tiondedel jämfört med vanliga egnahemshus. I praktiken är Solhuset helt självförsörjande på energi stora delar av året.
» Läs mer om Solhuset här!

Solhuset gav Ab Alf Slussnäs en hel del publicitet i både dagspress och facktidskrifter. Projektet gav också många kontakter och kunskap om lågenergibyggande, som man har nytta av än idag. De lösningar som på 90-talet var för nya och kostsamma för vanliga konsumenter har idag standardiserats och finns i massproduktion till normala byggpriser.

Butiken förstoras och förnyas

foretaget.jpg

Början av 90-talet präglades av stora svårigheter inom byggbranschen. För Ab Alf Slussnäs del bidrog bl.a. bostadsmässan och expansionen av Snellmans livsmedelsfabrik på Granholmen till stabilitet. Alf Slussnäs själv hade i slutet av 80-talet stigit åt sidan för den yngre generationen när syskonen Gun-Viol och Thomas tog över verksamheten.

1995 byggdes fastigheten ut och butiken fick en 120 kvm utställningsutrymme med badrumsinredningar. Eftersom det oftast är kvinnan i familjen som tar initiativet till bygg- och saneringsbeslut satsade man på att rikta in sig speciellt till de kvinnliga kunderna. Och satsningen gav resultat – i dagsläget är runt en fjärdedel av kunderna kvinnor.

1999 inföll följande expansionsskede. Badrumsutställningen förstorades till 450 kvm och butiken fick rejält med svängrum. Stor invigningsfest firades strax efter nyår 2000 med inbjudna gäster.