Referenser

Större bergvärmeanläggningar

Ekman & co 60 kW
Distinctive by RBA Finland 30 kW
Ab Arne Stara Oy 60/60 kW
Elkamo, 60/60 kW
Staden Jakobstad Teknisk depå, 60/60 kW
Elkamo, bergvärme 120 kW, sanering 2012
Kållby Center, bergvärme 30+40kW 2012
Pörkenäs Lägergård, bergvärme 40 Kw 2011
Heimbacka Skola 30+40 kW
Kållby Fridsförening 60 kW
Bostads Ab Pirilöfjärden, nybygge radhus 2010
Bostads Ab Träsklidvägen 2, bergvärme 30 kW, 2009
Bostads Ab Skutnäsgatan 41, bergvärme 17 kW, 2009
Larsmo Tekniska Depå, nybyggnad 2009
Kronoby Boende, 40 kW
Biskops Järn och Inredning, bergvärme 30+40 kW, 2008
LUFTVÄRMEPUMPAR
egnahem 20-40 / år

FJÄRRVÄRMEUNDERCENTRALER
egnahem 10-25 st / år

SOLFÅNGARANLÄGGNINGAR
egnahem ca. 30 st

BERGSVÄRMEANLÄGGNINGAR
egnahem, mindre fastigheter 40-60 st / år

Solhuset_Fidelix

DU FÅR:

Planering för just din fastighet (rätt verkningsgrad, rätt dimen- sionering), borrhål, installerad bergvärmepump

”Nyckeln i handen!”