Referenser

Nybyggnad

Optima Samkommun tillbyggnad och sanering 2014
Staden Jakobstad Teknisk depå 2014
Westan radhus, nybygge 2013
Jakobstads Brandstation, nybygge 2011
Fresh Servant, nybyggnad 2011/12
Pietarsaaren Virastotalo, nybygge 2010
Bostads Ab Pirilöfjärden, nybygge radhus 2010
Larsmo Tekniska Depå, nybyggnad 2009
LKI Oy Ab, tillbyggnad 2009
Dressinen daghem, nybyggnad 2008/09
Biskops järn och inredning, 30/40 kW
Beamex Oy Ab, kylanläggning 2008
Larsmo Församlinghem, nybyggnad 2008/09
Oy Elho Ab, tillbyggnad hall 2008
Oy Prevex Ab, tillbyggnad 2008
Fitness Club, nybyggnad 2007/08
Oy Baltic Ab, nybyggnad 2007
KWH-Plast Oy Ab, produktionshall 2007
Stjärnhallen Nykarleby, nybyggnad 2006
Ekeri Oy Ab, industrihall 2006
Linex Boat, industrihall 2006
Oy BTC Ab, industrihall, nybyggnad 2006
Jakobstads Busstation, nybyggnad 2005
Arne Stara Oy Ab, industrihall 2005
Korsö Marin, industrihall 2005
Purmo Brandstationn, nybygge 2003
UPM-Kymmene WISA 800, servicemodul, nybyggnad 2003
Bostads Ab Ottomalmsgatan 16, affärs/vån.hus nybyggnad 2003/04
Pedersöre Maskindepå, industrihall nybygge 2002
Cronhjelm skola, nybyggen 2000

Stara

Ab Alf Slussnäs är nejdens ledande VVS-företag och sakkunnig på lågenergi. Läs mer om våra referenser och tjänster!