IAE5
Solhuset

Solenergi

Vi har slagit ett slag för solenergi ända sedan bostadsmässan i Jakobstad 1994, där vi planerade och genomförde det sk. solhuset.
Solenergi är en förmånlig, långsiktig energilösning, som är både ekologiskt och ekonomiskt fördelaktig och passar både egnahem och fritidsbostäder.

Solen kan ge miljövänlig energi för förmånlig och bekymmerslös uppvärmning och produktion av varmvatten även i finländska förhållanden. Solfångarna förvandlar solens strålar till värme. Med solvärmen kan man producera över hälften av det årliga behovet av varmt bruksvatten i egnahemshus och 10–20% av värmebehovet. Detta motsvarar ca 25–30% av det årliga energibehovet för ett normalt småhus. Den största delen av solenergin tas tillvara under vår och sommar. Solvärmesystemet kan lätt kopplas som en del av vilket vattenburet cirkulationssystem som helst och det passar även för varmvattenproduktion i fastigheter med direkt eluppvärmning.

Solvärmen cirkulerar

Solvärmesystemet består vanligtvis av solfångare, pump- och styrenhet samt vattenberedare. Solvärmesystemets funktion baserar sig på att den cirkulerande vätskan i solfångarnas rör värms upp av solens strålenergi. Cirkulationsvätskan avger i sin tur värmen till vattenberedaren.

Solfångarna producerar automatiskt värme så fort solstrålning finns tillgänglig. Solfångarna ska placeras på en så solig plats som möjligt. Den optimala placeringen är mot söder med en vinkel på ca 40–60 grader från horisontellt läge.

Klicka på bilden ovan för att se hur man monterar solfångare!

Läs mer om solvärme på våra leverantörers egna sidor:

Roth solvärmesystem
Solpaneler

I grundpaketet ingår följande:
- Heliostar 252 S4 solpaneler
- grundfastsättningsserie 252, S4 stående
- frysskyddsvätska, 10/25 L
- expansionskärl 18 l
- regleringsenhet BW
- solar pumpenhet 25-60