Dimensionering av solvärmesystem

Hur många solpaneler och hur stor ackumulatortank behöver jag? Hur ska solfångarna placeras? Varje systemlösning skräddarsys för att passa just dina behov och önskemål, men följande grundläggande principer kan fungera som riktgivning.

Tappvarmvattensystem

• Minst 1,5 m² solpanel/person (en 24-modul är 2,28 m²)
• Ackumulatorvolym på minst 100 liter/person
• Önskar ni "överdimensionera" solfångaren med ex. 50% större yta så bör ackumulatorvolymen ökas med ca 100-150% från dessa mininivåer.

Kombisystem (tappvarmvatten och uppvärmning)

• Minst 2,5 m² solpanel/person
• Ackumulatorvolym på minst 200 liter/person
• Önskar ni "överdimensionera" solfångaren med ex. 50% större yta så bör ackumulatorvolymen ökas med ca 100-150% från dessa mininivåer.

Riktning

Söderläge är den mest optimala riktningen. Vid rent öst- eller västläge tappar man ca 20%, men detta kan kompenseras av större solfångaryta.

Lutning

Generellt sett brukar man säga att 45° är den mest optimala lutningen för att få ut maximalt antal kWh/år. Minimilutning är ca 30°. Vid "överdimensionerad" solfångaryta kan det vara bättre att ha större lutning, t.ex. 60-70°. Detta ger lite färre kWh/år, men istället mer kWh vid rätt tidpunkt på året. Eftersom solen står högt sommartid innebär det mindre sol på solfångaren just då, varpå mindre värme behöver dumpas bort, men mer vintertid när solen står lågt.

Längre norrut kan det vara en stor fördel att ha solfångaren i större lutning då detta även minimerar snöpåbyggnad över solfångaren och mer reflexer kan tas emot från snö framför solfångaren.

Solpaneler

I grundpaketet ingår följande:
- Heliostar 252 S4 solpaneler
- grundfastsättningsserie 252, S4 stående
- frysskyddsvätska, 10/25 L
- expansionskärl 18 l
- regleringsenhet BW
- solar pumpenhet 25-60