Hur fungerar solvärme?

Solarsystem

Solvärme baserar sig på ett system, där solfångare tar emot värmen från solen och omvandlar det till varmt vatten. Det varma vattnet kan antingen användas till endast tappvarmvatten (varmvattensystem) eller till både uppvärmning och tappvarmvatten (kombisystem).

Solfångarkretsens sytrning reglerar cirkulationspumpen, som laddar ner det varma vattnet i ackumulatortanken. Värmen lagras i ackumulatortanken tills den behöver användas.

Miljö och lönsamhet

Ett värmesystem med solenergi ger ren, tyst, miljövänlig energi med låg driftskostnad och ökat fastighetsvärde. Underhållskostnaderna är små och bränslet gratis. Vilka besparingar du gör beror på kapitalkostnaden, ökat fastighetsvärde och den energi som du inte längre behöver köpa in. Det som också påverkar lönsamheten är hur man bedömer att energipriserna kommer att utvecklas i framtiden. En solvärmeanläggning har lång livslängd eftersom det finns få rörliga delar.

Solenergi - en enorm energikälla

En timmes solinstrålning mot jordytan motsvarar den energi mänskligheten förbrukar under ett år. Taket på ett vanligt egnahem tar emot ca sex gånger mer energi än vad huset förbrukar.

Solvärme - Aurinkolämpö
Solpaneler

I grundpaketet ingår följande:
- Heliostar 252 S4 solpaneler
- grundfastsättningsserie 252, S4 stående
- frysskyddsvätska, 10/25 L
- expansionskärl 18 l
- regleringsenhet BW
- solar pumpenhet 25-60