solhuset_IEA5.jpg

Solhuset IEA5

Detta är IEA5 solenergihuset. Huset är en demonstrationsbyggnad som ingår i International Energy Agencys projekt "Task 13 Solar Low-Energy Buildings". Fjorton länder deltog i projektet och fjorton demonstrationsbyggnader byggdes runtom i världen.

IEA5 är beläget i Jakobstad i nordvästra Finland. Huset byggdes 1993-1994. Målet var att bygga ett lågnergihus som har så låg energikonsumtion som möjligt, genom att använda den bästa teknologi som fanns tillgänglig 1993. Solvärme, jordvärme och solenergi i kombination med hög isoleringsnivå och lågenergifönster är byggnadens främsta egenskaper. Man fäste dessutom extra uppmärksamhet vid kvaliteten på designen och konstruktionerna. Byggnadens energibehov är mycket lågt, även i jämförelse med nya byggnader. IEA5 är faktiskt än idag en av de mest energieffektiva byggnaderna i Finland.

Man nådde inte helt upp till målsättningarna i inledningsskedet, men tack vare den tekniska utvecklingen har man idag nått målet och även längre än så. Byggnaden motsvarar nu så gott som definitionen på en nollenergibyggnad enligt EU:s energieffektivitetsdirektiv för byggnader.

Hjärtat i det tekniska systemet är en värmebehållare på 3 m3. Behållaren värms upp med ett 10 m2 solvärmesystem och med bergsvärme. Värmebehållaren sköter såväl golvvärmen som uppvärmning av varmvatten. Det finns två separata ventilationsenheter med hög värmeåtervinningsgrad, en för rumsventilation och en för endast köksfläkten.

I byggnadens serviceutrymmen finns tekniska anslutningar, jordvärmepumpen, styrsystem, solenergicentralen samt uppföljnings- och mätsystem.

Solpanelerna för solvärme och solel finns på taket. Uppföljningssystemets display visar funktionerna i huset. Jordvärmepumpen och solvärmesystemet värmer upp värmebehållaren. Behållarens värme överförs till golvvärme och uppvärmning av varmvatten. Om temperaturen i behållaren är för låg finns ett litet 100 liters efteruppvärmningssystem för varmvatten. Tabellen visar varifrån energin kommer och vart den går. Effekten visas i realtid på displayen. Uppföljningssystemet visar t.ex. att jordvärmepumpens effekt är 4,5. Det betyder i praktiken att för 1 kWh elektricitet fås 4,5 kWh värme. I detta hus innebär det också, att för 1 euro får vi 4,5 euro tillbaka.
Man kommer även åt uppföljningssystemet via internet, så man kan följa med husets värmesystem över hela världen.

Huset är ett normalt egnahemshus. Alla system och byggnadsautomatik har placerats utom synhåll. Huset använder sig av flera olika lågenergitekniker. De är dock desamma som idag används i nya byggnader.
Detta är en perfekt placering för ett solenergihus. Från huset har man vacker utsikt över havet och omgivningarna. Inomhusluften och temperaturen är bra. Byggnadsautomatiksystemet sköter om allt: uppvärmning, ventilation, solenergisystemen. Invånarna behöver bara bo och leva i huset.

Textkälla: VTT

Solpaneler

I grundpaketet ingår följande:
- Heliostar 252 S4 solpaneler
- grundfastsättningsserie 252, S4 stående
- frysskyddsvätska, 10/25 L
- expansionskärl 18 l
- regleringsenhet BW
- solar pumpenhet 25-60