Helhetslösningar

Solhuset_Fidelix_graf
Solhuset graf

Koppla till befintlig anläggning

Solvärmeanläggningar kan med enkla medel kopplas in till befintliga ved-, flis- och oljevärmeanläggningar. En plan solfångare 2,5 m² ger ca. 1 000 kWh effekt/år. Systemet producerar energi från mars till oktober.
Fråga mer!

Solpaneler

I grundpaketet ingår följande:
- Heliostar 252 S4 solpaneler
- grundfastsättningsserie 252, S4 stående
- frysskyddsvätska, 10/25 L
- expansionskärl 18 l
- regleringsenhet BW
- solar pumpenhet 25-60