Solenergi - en enorm energikälla

En timmes solinstrålning mot jordytan motsvarar den energi mänskligheten förbrukar under ett år. Ett vanligt småhustak tar emot ca sex gånger mer energi än vad huset förbrukar.

Sammanställningen av antalet soltimmar i Finland är inte helt fullständig. Nedan en tabell över uppmätta soltimmar under åren 1971-2000 samt en skiss över soltimmar i Sverige.

Soltimmar, Finland
Soltimmar, Sverige
Solpaneler

I grundpaketet ingår följande:
- Heliostar 252 S4 solpaneler
- grundfastsättningsserie 252, S4 stående
- frysskyddsvätska, 10/25 L
- expansionskärl 18 l
- regleringsenhet BW
- solar pumpenhet 25-60